Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: http://www.press-release.ru/branches/education/komanda_ekonomicheskogo_fakulteta_yargu_vyigrala_natsionalnyy_chempionat_rossii_po_upravleniyu_proek_17_05_2019_10_38/